Vernieuwing
Toren A

Vernieuwing
Toren A

Dankzij de huidige ontwikkelingen omtrent digitalisering, duurzaamheid en mobiliteit is er een nieuwe realiteit voor de invulling en het gebruik van het WTC Amsterdam. Deze wordt dan ook vernieuwd in de komende jaren. We willen bewoners en gebruikers al vroeg bij de plannen betrekken. Gedurende het gehele proces worden meer informatie- en participatiebijeenkomsten georganiseerd. Op deze website vind je de aankondigingen en verslagleggingen van deze bijeenkomsten, evenals ander nieuws omtrent de vernieuwing.

Input bewoners van groot belang

Om vanaf het begin bewoners en gebruikers mee te nemen in de procedure, worden informatie- en participatiebijeenkomsten georganiseerd.  Bewoners en stakeholders wordt de gelegenheid gegeven worden om op bepaalde onderwerpen te actief input te leveren. Deze  kunnen wij integreren in de plannen. Ook wordt een klankbordgroep ingesteld met vertegenwoordigers van verschillende stakeholder groepen, CBREIM en de gemeente, om tijdens het ontwikkel- en bouwproces regelmatig met elkaar van gedachten te kunnen wisselen.

Duurzaamheid

CO2 Neutraal

Verduurzamen gaat hand in hand met vernieuwen van het WTC Amsterdam. Hierbij wordt bijvoorbeeld het WTC CO2-neutraal gemaakt, faciliteiten verbeterd, ingespeeld op het hybride werken en veranderende mobiliteitseisen.

Klankbordgroep

Heb je nog goede ideeën over hoe de vernieuwing van Toren A van het WTC ingericht kan worden? Meld je aan voor de klankbordgroep.