Uitnodiging bewonersavond

Uitnodiging bewonersavond

Wij informeren u graag over de laatste stand van zaken en nodigen u uit voor een bewonersbijeenkomst op maandag 11 juli a.s.

Beste omwonenden van het World Trade Center Amsterdam,

In de afgelopen jaren is er veel gesproken en nagedacht over de vernieuwing en uitbreiding van het World Trade Center Amsterdam Zuid (WTC), naast het Toren 10-project dat momenteel wordt gebouwd. In april 2021 is er een eerste informatieavond gehouden waarbij deze potentieel nieuwe uitbreiding is besproken. Meer informatie daarover is te vinden op: https://zuidasbibliotheek.nl/verslag-informatiebijeenkomst-uitbreiding-wtc.

Met deze brief informeren wij u over de laatste stand van zaken en nodigen wij u uit voor een bewonersbijeenkomst op maandag 11 juli a.s.

De vernieuwing en uitbreiding van het WTC Amsterdam is belangrijk om op de behoeften van gebruikers en op de vraag naar moderne kantoorruimte van onze huurders in te kunnen spelen. Zo gaan we een grote duurzaamheidsslag maken naar een CO2-neutraal gebouw en zetten we stappen in de totale modernisering van het gebouw.

Vanwege de effecten van corona en de complexiteit met het project Zuidasdok heeft CBRE IM de plannen in de tweede helft van vorig jaar opnieuw tegen het licht gehouden. Inmiddels hebben we een verdere uitwerking gemaakt van de vernieuwing en uitbreiding van het WTC. Dit houdt in dat we een Masterplan hebben gemaakt voor het gebouw tussen het Zuidplein en de Beethovenstraat. In eerste instantie willen we aan de slag met de uitbreiding en vernieuwing van Toren A, op de langere termijn met torens B en C.

Graag nodigen wij u uit voor een bewonersbijeenkomst op maandag 11 juli aanstaande vanaf 19.30 uur om samen van gedachten te wisselen over onze plannen. De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium van het WTC (Toren G, te bereiken via hoofdingang WTC aan het Zuidplein).

Graag willen we uw ideeën en mening over zes onderwerpen waarbij ruimte is voor uw concrete inbreng.

Er zullen ook vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig zijn om de bredere ontwikkeling van de Zuidas toe te lichten en de kaders van de vernieuwing van het WTC aan te geven.

De thema’s waarover we met u in gesprek willen zijn:

  • Invulling winkels, horeca en maatschappelijke voorzieningen
  • Parkeren en- deelmobiliteit
  • Duurzaamheid en energie
  • Invulling van het Atrium (de centrale ruimte in het WTC)
  • Groen op daken, terrassen
  • Bouwproces en gevolgen voor gebruikers en omwonenden tijdens de uitvoering

Het programma is als volgt:

  • 19.30 uur: Inloop en ontvangst
  • 19.45 uur: Plenaire bijeenkomst
  • 20.05 uur – 20.50 uur: Ronde tafel sessie in/rond Auditorium over de thema’s
  • 20:50 uur – 21.00 uur: Sluiting

Wij hopen u te kunnen begroeten op maandag 11 juli om uw inbreng te vernemen. U kunt zich aanmelden via de website: www.wtctoren-a.nl.

Namens CBRE Investment Management en Zuidas

Jurre van Driel CBRE Investment Management / WTC Amsterdam
Maarten van Ettekove Zuidas

 

Contact

Heeft u naar aanleiding van deze gezamenlijke brief vragen, neem dan contact met CBRE IM of Zuidas op. Zuidas is 24/7 bereikbaar op telefoonnummer 0800 5065 en per mail via contact