Update januari 2023

Update januari 2023

Op 11 juli 2022 heeft CBRE Investment Management (hierna CBRE IM) een bewonersavond van WTC Amsterdam georganiseerd. Tijdens de bewonersavond heeft CBRE IM verteld Toren A van WTC Amsterdam te willen vernieuwen en verduurzamen.

Eind 2022 heeft CBRE IM de gemeente geïnformeerd over herziening van de plannen voor WTC Amsterdam. CBRE IM heeft ervoor gekozen op dit moment niet verder te gaan met het eerder voorgestelde plan en beraadt zich op een nieuwe fasering en een kleinere omvang van de beoogde uitbreiding in de komende jaren. De voornaamste reden betreft de huidige macro-economische en geopolitieke omstandigheden. In de loop van 2023 zal hierover meer bekend worden.

CBRE IM gelooft nog altijd in een duurzame toekomst van de locatie en van het gebouw en wil daarom blijven investeren in verduurzaming en verbetering van WTC Amsterdam. CBRE IM houdt dan ook vast aan de plannen om WTC Amsterdam aan te passen aan de eisen van nu. Het complex wordt daarom verduurzaamd naar een CO2-neutraal WTC Amsterdam (Paris Proof). De faciliteiten worden verbeterd en er wordt geïnvesteerd om in te spelen op hybride werken en veranderende mobiliteit door bijvoorbeeld de toevoeging van fietsparkeerplekken. Keuzes en investeringen die relevant zijn voor de meer dan 300 huurders in het complex en die positief bijdragen aan de totale leefbaarheid en leefkwaliteit van dit gebied.

De afgelopen jaren heeft CBRE IM intensief overleg gevoerd over de plannen voor Toren A van WTC Amsterdam met de gemeente Amsterdam, de huurders en de omwonenden. Zij zullen ook nu, samen met alle andere betrokkenen, op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rondom WTC Amsterdam.

Op de bewonersavond is aangekondigd dat er een klankbordgroep zal worden opgericht. De beslissing om het ontwikkelingsplan te herzien te betekent ook dat de oprichting van een klankbordgroep opschuift in de tijd. Na verdere uitwerking van het aangepaste plan voor WTC Amsterdam zal dit worden opgepakt. Indien u zich heeft aangemeld om deel te nemen aan de klankbordgroep zal contact met u worden opgenomen. Ook zal u worden uitgenodigd voor een volgende bewonersavond. Als u zich wil aanmelden voor de klankbordgroep kan dat via de aanmeld mogelijkheid op de homepage.

Als u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht kunt u deze via het contactformulier stellen.